Egyházközségünk hírei

 Az újjáalakult Egyházközségi Képviselő Testület munkacsoportjai és tagjai:

 

Egyházi elnök: Dr. Balogh József plébános

Világi elnök: Szűts László

 

A Lelkipásztori bizottság tagjai:

 

Liturgikus munkacsoport

Bende Imréné

Szűts László

Családgondozási munkacsoport

Csiszár Imre

Csiszárné Kaszala Krisztina

Karitatív munkacsoport Szegi Ágnes
Sajtófelelős (média) munkacsoport

Bende Imre

Szűts László

Kiscsoport szervező Gyuris Gellért
 

 

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai:

Gazdasági gondnok (templomatya) Faggyas Károly
Gazdasági felügyelő Nagy Zoltán
Számvizsgáló Thirring Gyula
Jegyző Kőröshegyi Katalin

 

 

Az Egyházközségi Tanács tagjai: Dr. Balogh József plébános, Bende Imre, Kőröshegyi Katalin, Nagy Zoltán, Szűts László

 

A Képviselő Testület tagjai: Dr. Balogh József plébános, Bende Imre, Bende Imréné, Bíró Márta, Bradács Andrea, Csiszárné Kaszala Krisztina, Dorn Istvánné, Faggyas Károly, Gyuris Gellért, Ivánkovics Lajos, Kósa László, Kőröshegyi Béla, Kőröshegyi Béláné, Kőröshegyi Katalin, Nagy Zoltán, Szegi Ágnes, Szűts László, Thirring Gyula, Tyukodi Bea.

  

 

Kérjük kedves híveinket, ha bármilyen problémájuk, javaslatuk van, bizalommal forduljanak a képviselő testület tagjaihoz!


 
 

 

 

Tájékoztató
az egyházközségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos szabályokrólAz Egyházi Törvénykönyv 1262. kánonja a  következő kötelezettséget rója minden katolikus emberre: "A hívek járuljanak hozzá az Egyház szükségleteinek fedezéséhez a kért támogatással a Püspöki Konferencia által kiadott szabályok szerint."


A  Magyar  Katolikus  Püspöki Konferencia határozatának 12. cikkeje: "Magyarországon a hívek önkéntes hozzájárulás útján vesznek részt az Egyház anyagi szükségleteinek fedezésében. Erre a hozzájárulásra nézve az irányelv az, hogy ez a jövedelemmel, nyugdíjjal rendelkező tagok évi jövedelmének 1%-a legyen."


A Szeged-Móravárosi Egyházközség állásfoglalása a következő: 2008. január 1-től az egyházközségi hozzájárulás mértéke a jövedelemmel, nyugdíjjal rendelkező tagok évi jövedelmének 0,5 %-a legyen (a Móraváros területén lakó hívek anyagi körülményeire való tekintettel ez az összeg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata szerinti összeg fele).

Kihangsúlyozzuk, hogy az egyházközségi hozzájárulás és az adóhatóságnál  befizetett adó 1-1 %-a két különböző dolog! Míg az adóhatóságnál befizetett adó 1-1%-a az adózó által kiválasztott egyház illetve alapítvány számlájára kerül, addig az egyházközségi hozzájárulással közvetlenül a Szeged-Móravárosi egyházközséget támogatják a kedves hívek!

A hozzájárulást a plébánián hivatalos időben, illetve a díjbeszedőnél, nyugta ellenében lehet rendezni egy összegben vagy féléves bontásban. Akinek több éves elmaradása van, csak az utolsó 2 évi díjat kérjük. Természetesen akinek a megállapított összeg nagy megterhelést jelent, amennyit rá tud szánni, annyit köszönettel elfogadunk.


A Móraváros területén lakó híveknek bármiféle igazolást (keresztlevél, keresztszülői, bérmaszülői, házassági tanúi igazolás, keresztelési, házasságkötési, temetési engedély, stb.) akkor áll módunkban kiadni, ha az egyházközségi hozzájárulás rendezve van.

 


  

Oldalmenü
Diavetítő